Plang Championnat 2018/19

Minimes - Group A - 6 équipes  
               
Round Date "Hometeam" "Awayteam" Hosting club      
               
1 13-oct Izeg 1 Kayl Izeg 1     13:30
1 13-oct Kayl Deifferdeng Izeg 1     15:00
1 13-oct Deifferdeng Izeg 1 Izeg 1     16:30
               
1 13-oct Waldbëlleg Habscht CS Munsbach   14.30
1 13-oct Habscht Schëffleng CS Munsbach   16:00
1 13-oct Schëffleng Waldbëlleg CS Munsbach   17:30
               
               
2 10-nov Deifferdeng Kayl Schëffleng     13:30
2 10-nov Kayl Habscht Schëffleng     14:45
2 10-nov Habscht Deifferdeng Schëffleng     16:00
               
2 10-nov Schëffleng Izeg 1 Schëffleng     13:30
2 10-nov Izeg 1 Waldbëlleg Schëffleng     14:45
2 10-nov Waldbëlleg Schëffleng Schëffleng     16:00
               
               
3 02-déc Habscht Kayl Habscht     09:30
3 02-déc Waldbëlleg Izeg 1 Habscht     09:30
3 02-déc Izeg 1 Habscht Habscht     11:00
3 02-déc Kayl Waldbëlleg Habscht     11:00
               
               
4 26/27-jan Kayl Izeg 1 Kayl      
4 26/27-jan Schëffleng Kayl Kayl      
4 26/27-jan Izeg 1 Schëffleng Kayl      
               
4 26-janv Waldbëlleg Deifferdeng Waldbëlleg     13:30
4 26-janv Deifferdeng Habscht Waldbëlleg     15:00
4 26-janv Habscht Waldbëlleg Waldbëlleg     16:30
               
               
5 02-mars Izeg 1 Deifferdeng Izeg 1     14:00
5 02-mars Schëffleng Habscht Izeg 1     14:00
5 02-mars Deifferdeng Schëffleng Izeg 1     15:30
5 02-mars Habscht Izeg 1 Izeg 1     15:30
               
               
6 31-mar Deifferdeng Waldbëlleg Deifferdeng     09:30
6 31-mar Kayl Schëffleng Deifferdeng     09:30
6 31-mar Schëffleng Deifferdeng Deifferdeng     11:00
6 31-mar Waldbëlleg Kayl Deifferdeng     11:00

6. Spilldag zu Déifferdeng

Rendez-vous: 8:15 Auer virun der Sportshal

Chauffer: ...